Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Κατασκευάζοντας το RoboEid evo 3

Στην δεύτερη συνάντηση μιλήσαμε για τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουμε για να κατασκευάσουμε το δικό μας robot. Αναζητήσαμε ένα πρότυπο στο διαδίκτυο που προσαρμόσαμε στις ανάγκες μας. Μάθαμε για τα πυράκια, τα πλαίσια, τους δοκούς κλπ.
Ξεκινήσαμε την κατασκευή και φτάσαμε σχεδόν στο τέλος αποδεικνύοντας την ταχύτητα μας.