Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Ακολούθησε την γραμμή

Στην δραστηριότητα αυτή έπρεπε ο Roboeid  evo3 ν' ακολουθήσει μια γραμμή. Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν τον αισθητήρα χρώματος στην λειτουργία ''έντασης ανακλώμενου φωτός'' και φυσικά τους δύο μεγάλους κινητήρες για την κίνηση.

Στην πραγματικότητα το ρομποτάκι μας, ανίχνευε το αριστερό όριο μεταξύ της μαύρης και της λευκής γραμμής. Έτσι όταν ο αισθήτηρας έβρισκε μαύρο έδινε κίνηση μόνο στον δεξιό κινητήρα και όταν έβρισκε άσπρο έδινε κίνηση μόνο στον αριστερό κινητήρα. Μ' αυτόν τον τρόπο αναγκάσαμε τον Roboeid να κινηθεί κατά μήκος της γραμμής χωρίς ν' απομακρυνθεί απ' αυτή, στις κλειστές η ανοιχτές στροφές.